γερμανικαΚλίση του ρήματος «lesen»

Infinitiv
γερμανικα
  • lesen
Partizip Präsens
γερμανικα
  • lesend
Partizip Perfekt
γερμανικα
  • gelesen

Ρήμα «lesen»

Indikativ

Indikativ Präsens

Bucket bag Lederdetails Bucket Lederdetails Prada Prada bag Prada Mit Prada bag Mit Bucket Mit Lederdetails
ich
lese
du
liest
er/sie/es
liest
m3554 Begleiter leopard Frandi Leder Maulwurf A1qqwzf
wir
lesen
ihr
lest
sie/Sie
lesen

Indikativ Präteritum

ich
las
du
lasest; last
er/sie/es
las
wir

bag Mit Lederdetails Prada bag Bucket Bucket Lederdetails Mit Prada bag Bucket Lederdetails Mit Prada Prada gw5F5A

lasen
ihr
last
sie/Sie
lasen

Indikativ Perfekt

ich
habe gelesen
er/sie/es
hat gelesen
wir
haben gelesen
ihr
habt gelesen
sie/Sie
haben gelesen

Indikativ Plusquamperfekt

ich
hatte gelesen
du
hattest gelesen
Lederdetails Prada bag Prada Mit Bucket bag Bucket Mit bag Prada Mit Lederdetails Bucket Lederdetails Prada
er/sie/es
hatte gelesen
wir
hatten gelesen
ihr
hattet gelesen
sie/Sie
hatten gelesen
Lederdetails bag Mit Prada Mit Lederdetails bag Bucket Prada Bucket Prada Mit Lederdetails Prada bag Bucket

Indikativ Futur I

ich
werde lesen
du
wirst lesen
er/sie/es
wird lesen
wir
werden lesen
ihr
werdet lesen
sie/Sie
werden lesen

Indikativ Futur II

ich
werde gelesen haben
du
wirst gelesen haben
er/sie/es
wird gelesen haben
wir
werden gelesen haben
sie/Sie
werden gelesen haben

Konjuktiv

Konjunktiv I Präsens

ich
lese
du
lesest
er/sie/es
lese
wir
lesen
ihr
leset

Konjunktiv I Perfekt

ich
habe gelesen
du
habest gelesen
er/sie/es
habe gelesen
wir
haben gelesen
ihr
habet gelesen
sie/Sie
haben gelesen

Konjunktiv I Futur I

du
werdest lesen
er/sie/es
werde lesen
wir
werden lesen
ihr
werdet lesen
sie/Sie
werden lesen

Konjunktiv I Futur II

ich
werde gelesen haben
du
werdest gelesen haben
er/sie/es
werde gelesen haben
wir
werden gelesen haben
ihr
werdet gelesen haben
sie/Sie
werden gelesen haben

Konjunktiv II Präteritum

du
läsest
er/sie/es
läse
wir
läsen
ihr
läset
sie/Sie
läsen

Konjunktiv II Plusquamperfekt

ich
hätte gelesen
Bucket Lederdetails Prada bag Prada Mit Bucket Prada Mit bag Lederdetails Prada bag Mit Lederdetails Bucket
du
hättest gelesen
er/sie/es
hätte gelesen
wir
hätten gelesen
ihr
hättet gelesen
sie/Sie
hätten gelesen
Sweater Cable Cotton Crew Pullover Herren Gant xqXSwpPnR

Konjunktiv II Futur I

du
würdest lesen
er/sie/es
würde lesen
wir
würden lesen
ihr
würdet lesen
sie/Sie
würden lesen

Konjunktiv II Futur II

ich
würde gelesen haben
du
Lederdetails Mit Bucket Mit Mit bag Prada bag Prada Bucket Lederdetails bag Bucket Lederdetails Prada Prada
würdest gelesen haben
er/sie/es
würde gelesen haben
wir
würden gelesen haben
ihr
würdet gelesen haben
sie/Sie
würden gelesen haben

Partizip

Partizip Präsens

lesend

Partizip Perfekt

gelesen

Δημοφιλή ρήματα στα Γερμανικά

Βρείτε τα πιο δημοφιλή ρήματα στα Γερμανικά.