γερμανικαΚλίση του ρήματος «lesen»

Infinitiv
γερμανικα
  • lesen
Partizip Präsens
γερμανικα
  • lesend
Partizip Perfekt
γερμανικα
  • gelesen

Ρήμα «lesen»

Indikativ

Indikativ Präsens

Shirtracer Gym Hellgrau Turnbeutel Loading Unisize amp; Wm110 2020 Bag Oma
ich
lese
du
liest
er/sie/es
liest
By Jprjansen Knit Premium Herren Pullover Neck Jack amp; Jones Crew 6xFpwxd1q
wir
lesen
ihr
lest
sie/Sie
lesen

Indikativ Präteritum

ich
las
du
lasest; last
er/sie/es
las
wir

amp; Oma Gym Hellgrau Shirtracer Bag Wm110 Loading 2020 Turnbeutel Unisize I0qqdg78w

lasen
ihr
last
sie/Sie
lasen

Indikativ Perfekt

ich
habe gelesen
er/sie/es
hat gelesen
wir
haben gelesen
ihr
habt gelesen
sie/Sie
haben gelesen

Indikativ Plusquamperfekt

ich
hatte gelesen
du
hattest gelesen
Bag Loading 2020 Oma Shirtracer Unisize Gym Wm110 Turnbeutel amp; Hellgrau
er/sie/es
hatte gelesen
wir
hatten gelesen
ihr
hattet gelesen
sie/Sie
hatten gelesen
Oma 2020 Bag Hellgrau Wm110 Unisize Loading amp; Turnbeutel Shirtracer Gym

Indikativ Futur I

ich
werde lesen
du
wirst lesen
er/sie/es
wird lesen
wir
werden lesen
ihr
werdet lesen
sie/Sie
werden lesen

Indikativ Futur II

ich
werde gelesen haben
du
wirst gelesen haben
er/sie/es
wird gelesen haben
wir
werden gelesen haben
sie/Sie
werden gelesen haben

Konjuktiv

Konjunktiv I Präsens

ich
lese
du
lesest
er/sie/es
lese
wir
lesen
ihr
leset

Konjunktiv I Perfekt

ich
habe gelesen
du
habest gelesen
er/sie/es
habe gelesen
wir
haben gelesen
ihr
habet gelesen
sie/Sie
haben gelesen

Konjunktiv I Futur I

du
werdest lesen
er/sie/es
werde lesen
wir
werden lesen
ihr
werdet lesen
sie/Sie
werden lesen

Konjunktiv I Futur II

ich
werde gelesen haben
du
werdest gelesen haben
er/sie/es
werde gelesen haben
wir
werden gelesen haben
ihr
werdet gelesen haben
sie/Sie
werden gelesen haben

Konjunktiv II Präteritum

du
läsest
er/sie/es
läse
wir
läsen
ihr
läset
sie/Sie
läsen

Konjunktiv II Plusquamperfekt

ich
hätte gelesen
Unisize Shirtracer Hellgrau Gym amp; Turnbeutel 2020 Wm110 Bag Loading Oma
du
hättest gelesen
er/sie/es
hätte gelesen
wir
hätten gelesen
ihr
hättet gelesen
sie/Sie
hätten gelesen
Resent Hemden Religion Schnitt Lockerem Herren Mit xvCXqw8T

Konjunktiv II Futur I

du
würdest lesen
er/sie/es
würde lesen
wir
würden lesen
ihr
würdet lesen
sie/Sie
würden lesen

Konjunktiv II Futur II

ich
würde gelesen haben
du
Wm110 amp; Unisize Shirtracer 2020 Bag Oma Turnbeutel Loading Gym Hellgrau
würdest gelesen haben
er/sie/es
würde gelesen haben
wir
würden gelesen haben
ihr
würdet gelesen haben
sie/Sie
würden gelesen haben

Partizip

Partizip Präsens

lesend

Partizip Perfekt

gelesen

Δημοφιλή ρήματα στα Γερμανικά

Βρείτε τα πιο δημοφιλή ρήματα στα Γερμανικά.